سیم تلفن 5 متری موجب نجات جان یک کارگر از سقوط شد

رابط خط آنالوگ سیم تلفن 5 متری اداری آنالوگ و تلفن های خانگی و غیره با استفاده از مبادلات تلفن داخلی با عملکرد تبدیل 2 سیم به 4 سیم استفاده شد. فقط یک تلفن را می توان به یک مجموعه سیم وصل کرد.

شماره گیری باندی فراخوانی شده (OD) یا Ear & Mouth (E&M)، علاوه بر 4 خط برای انتقال صدا، 2 یا 3 خط کنترل اضافی به عنوان سیم کشی برای سوئیچ های تلفن داخلی الکترونیکی آنالوگ استفاده می شود.

سیم کشی چند هسته ایس یم‌کشی چند هسته‌ای، که در آن چندین خط آنالوگ دو سیمه به هم متصل شده و یک خط کنترل به آن اضافه شده است، به عنوان سیم‌کشی برای برخی از تلفن‌های دکمه‌ای استفاده می‌شود.

خط دیجیتالخ طوط صوتی دیجیتال با سوئیچ سوئیچ تقسیم زمانی مورد استفاده قرار گرفتند. در تلفن های تجاری، تلفن های خانگی و غیره استفاده می شود.

سیم کشی ستاره دیجیتالس یم کشی ستاره دیجیتال یک ترمینال منفرد را به دو سیم در یک سیستم دوبلکس تقسیم زمانی متصل می کند.

قابلیت اطمینان بالا است زیرا خطاهای سیم کشی فقط منجر به خطاهای یک ترمینال می شود.

هیچ مشخصات استانداردی وجود ندارد و اتصال تنها زمانی امکان پذیر است که واحد اصلی و تلفن از یک سری باشند.

اتوبوس دیجیتالی ک اتوبوس دیجیتال می تواند چندین تلفن دیجیتال را به مجموعه ای از چهار سیم متصل کند. علاوه بر این، مالتی پلکسی تقسیم زمانی ، تماس های داخلی را بین تلفن های متصل به یک سیم کشی امکان پذیر می کند.

هنگام نصب تعداد زیادی پایانه در مکان هایی که فضایی برای سیم کشی وجود ندارد استفاده می شود. یک خطا در سیم کشی در بسیاری از پایانه ها به خطا تبدیل می شود.

هیچ مشخصات استانداردی وجود ندارد و اتصال تنها زمانی امکان پذیر است که واحد اصلی و تلفن از یک سری باشند.

رابط نقطه S یک اتوبوس دیجیتال است که برای سیم کشی ترمینال رابط نرخ پایه ISDN استفاده می شود. از جک مدولار 8 قطبی RJ-45 استفاده شده است.

توابع اساسی در سطح بین المللی استاندارد شده اند. با این حال، برنامه های افزودنی ممکن است سازگار نباشند.