جا ساز مواد در خشکبار اهواز در راه گمرک کشف شد

علاوه بر این، آلو بسیار سیر کننده است و نباید باعث افزایش سریع سطح قند خون شود. الو در خشکبار اهواز به دلیل روش خاصی که در خشک کردن دارد تمامی مواد معدنی و مزه اش را حفظ می کند.

آلو خشک به دلیل محتوای فیبر و سوربیتول دارای اثر ملین طبیعی است. آنها همچنین بسیار سیر کننده هستند و ممکن است به مبارزه با آسیب اکسیداتیو در بدن کمک کنند.

خرما ممکن است برای بارداری مفید باشد و به پیشگیری از چندین بیماری کمک کند

خرما فوق العاده شیرین است. آنها منبع عالی فیبر، پتاسیم هستند

متر، آهن و چندین ترکیب گیاهی.

از بین تمام میوه های خشک، آنها یکی از غنی ترین منابع آنتی اکسیدان هستند که به کاهش آسیب اکسیداتیو در بدن کمک می کنند (3Trusted Source، 22Trusted Source).

خرما شاخص گلیسمی پایینی دارد، به این معنی که خوردن آن نباید باعث افزایش شدید سطح قند خون شود.

خشکبار

مصرف خرما در رابطه با زنان باردار و زایمان نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

خوردن منظم خرما در چند هفته آخر بارداری ممکن است به تسهیل گشاد شدن دهانه رحم و همچنین کاهش نیاز به زایمان القایی کمک کند.

یک مطالعه نشان داد زنان در چند هفته آخر بارداری خرما می‌خوردند. تنها 4 درصد از زنان خرما خوار به زایمان القایی نیاز داشتند، در مقایسه با 21 درصد از زنانی که خرما مصرف نمی کردند.

خرما همچنین نتایج امیدوارکننده ای را در مطالعات حیوانی و لوله آزمایش به عنوان درمانی برای ناباروری در مردان نشان داده است، اما مطالعات انسانی در این مرحله وجود ندارد.

خرما سرشار از آنتی اکسیدان، پتاسیم، آهن و فیبر است. خوردن خرما ممکن است به کاهش آسیب اکسیداتیو، تعدیل قند خون و کمک به زایمان در زنان باردار کمک کند.

میوه های خشک حاوی قند طبیعی و کالری بالایی هستند

میوه ها دارای مقادیر قابل توجهی قند طبیعی هستند.