لباس مرد عنکبوتی بازگشت به خانه موجب مرگ کودکی شد

با نگاهی به شخصیت های این فیلم در مرد عنکبوتی با لباس مرد عنکبوتی بازگشت به خانه ، پارکر یک فرد استثنایی بود که مهارت های ماوراء طبیعی را به دست آورد که منحصر به فرد بود و حتی در مقطعی او را مقدس می کرد.

این فیلم نشان می‌دهد که پارکر چگونه از چندین واقعیت آگاه شد، اما از این تجربیات ترسیده یا شگفت‌زده شد. به عنوان مثال، او یاد گرفت که چگونه وب را پرتاب کند و بچرخاند، و همچنین چندین جهش انجام دهد.

در صحنه ای دیگر، او به عنوان کودکی به تصویر کشیده شده است که به تازگی یک اسباب بازی جدید دریافت کرده است و در حالی که جهش های غول پیکر را انجام می دهد و پر از شادی از یک بام به ساختمان دیگر می پرد.

گرین گابلین یکی دیگر از شخصیت هایی است که در فیلم به عنوان یک ابر موجود استفاده شده است. گابلین در حالی که از جت کفش استفاده می کند، در آسمان موج سواری می کند.

لباس

گابلین معلول است و دهانش بی حرکت است. قدرت او زمانی آشکار شد که به روز وحدت سالانه Oscorp حمله کرد و همه مدیران هیئت مدیره را کشت.

این حمله منجر به به خطر افتادن جین شد که توسط اسپایدرمن نجات یافت. چنین اقدامی منجر به شروع احساسات عشقی جین به پارکر شد. پس از این حادثه، گابلین تصمیم می گیرد که با مرد عنکبوتی شریک شود.

به این ترتیب، او با حمله به دفتر Bugle یک تله به راه انداخت تا مرد عنکبوتی بتواند ظاهر شود و او از گاز ناک اوت استفاده کرد تا مطمئن شود که او را تحت سلطه خود درآورده است.

او به پارکر چند روز پیشنهاد می دهد تا به شراکت آنها فکر کند تا بتوانند بر شهر حکومت کنند. بعد از چند روز، گابلین آپارتمانی را به آتش می کشد تا بتواند از مرد عنکبوتی بازخورد بگیرد، اما پاسخ منفی می گیرد که منجر به دعوای آن دو می شود.

این شروع درگیری بین این دو شخصیت فوق العاده قدرتمند بود که در فیلم به تصویر کشیده شد.