کارتریج سامسونگ 2160 نقشه های روانی روباه مکار را لو داد

کارتریج سامسونگ 2160(به انگلیسی: Cartridge )، همچنین به عنوان کارتریج جوهر شناخته می شود ، جزء قابل تعویض چاپگر جوهر افشان است. این شامل جوهر است (و برخی نیز حاوی سر چاپ هستند ) که هنگام چاپ جوهر مصرف می کنند . جوهر وقتی تمام شد باید تعویض شود.

هر کارتریج جوهر حاوی یک یا چند رنگ جوهر است و برخی از تولیدکنندگان نیز تراشه‌هایی را به کارتریج‌ها اضافه می‌کنند تا با چاپگر ارتباط برقرار کنند و میزان جوهر باقی مانده در جوهر را تشخیص دهند.

حباب داغ اکثر چاپگرهای جوهر افشان مانند Canon ، HP و Lexmark ( به استثنای Epson ) از جوهر افشان حرارتی استفاده می کنند. فن آوری حباب حرارتی به این صورت است که اجازه می دهد جوهر از نازل ریز عبور کند.

تحت تأثیر مقاومت گرمایشی ، بخشی از جوهر در لوله نازل تبخیر می شود و حباب ایجاد می کند و جوهر نازل به سطح خارج می شود. از رسانه خروجی برای تشکیل یک الگو یا کاراکتر.

کارتریج

نازل ساخته شده توسط این فناوری نسبتاً بالغ است و هزینه آن بسیار پایین است، اما از آنجایی که الکترود موجود در نازل همیشه تحت تأثیر الکترولیز و خوردگی قرار می گیرد، تأثیر زیادی بر عمر مفید خواهد داشت.

بنابراین نازل هایی که از این فناوری استفاده می کنند معمولاً همراه با کارتریج های جوهر ساخته می شوند (کارتریج های جوهر رنگ های مستقل از نازل ها جدا می شوند) و همزمان با تعویض کارتریج های جوهر نازل ها به روز می شوند.

جوهر افشان پیزوالکتریک

فناوری جوهرافشان پیزوالکتریک به این صورت است که بسیاری از سرامیک های کوچک پیزوالکتریک را در نزدیکی نازل سر چاپ چاپگر جوهرافشان قرار می دهد و به موقع به آن ولتاژ اعمال می کند. سرامیک های پیزوالکتریک بر این اساس منبسط و منقبض می شوند تا جوهر را در نازل بیرون بیاورند و الگویی را روی سطح محیط خروجی تشکیل دهند.