افتادن میلگرد صفحه ستون باعث قطع پای کارگری شد

مدل تحلیل تولید میلگرد صفحه ستون مثل را نشان می دهد. همانند مدل تیر، شامل یک عنصر ملات، عنصر سنگدانه و عنصر فولادی بود. عناصر مشترک دو بعدی در مرزهای اطراف عنصر فولادی قرار گرفتند.

Applsci 12 01079 g010 550شکل 10. مدل تحلیل FE (نمای نیمه برش).

شکل مقایسه نتایج آزمون و نتایج تحلیلی را در رابطه جابجایی بار-کشش به بیرون نشان می دهد.

در هر دو مورد میله رزوه ای و میله PC گرد، آنالیز قادر به بازتولید رفتار تا زمانی بود که بار اعمال شده به استحکام باند برسد. در این تست خروج، اندازه گیری جابجایی در اطراف و پس از شکست از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار نبود.

این به این دلیل بود که نمونه‌ها در هنگام شکست منعکس می‌شوند یا شکافته می‌شوند، بنابراین بر اندازه‌گیری جابجایی‌سنج ثابت شده روی سطوح مکعب بتنی تأثیر می‌گذارند.

میلگرد

بنابراین، تفاوت جزئی در رفتار نرم‌شدگی بین آزمایش و آنالیز، به‌ویژه پس از لغزش میلگرد به دلیل شکستگی باند برای میلگرد گرد وجود داشت. با این حال، ارزیابی رفتار ساختاری عضو RC با عملکرد اینترلاک و باند تا زمان شکست باند، که تمرکز این مطالعه است، کافی بود.

تجزیه و تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن احتمال وقوع لغزش می‌تواند بازتولید رفتار لغزش بین سطح صاف به دلیل شکستگی باند را بهبود بخشد.

از این نتایج، نویسندگان به این نتیجه رسیدند که آن مدل‌ها، مانند خواص مواد مصالح سنگدانه و عناصر ملات، و سختی، استحکام چسبندگی شیمیایی، ضریب اصطکاک عنصر اتصال، برای بازتولید آزمایش‌های تیر به اندازه کافی معتبر هستند.
نتایج تجزیه و تحلیل بازتولید آزمایش بارگذاری پرتو و بحث

برای ST-100، آنالیز قادر به بازتولید سختی اولیه، ظرفیت بارگذاری، توزیع کرنش میلگرد اصلی و توزیع ترک مشاهده شده در آزمایش بود. برای ST-50، مقدار سختی تحلیلی کمتر از مقدار تجربی در حدود 250 کیلو نیوتن بود، و شکست برشی در بار بالاتر از آزمایش رخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *