راه های ارائه شده مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری با روپوش

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) سه راه اصلی تماس بین افراد در محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی و میکروارگانیسم‌ها را طبقه‌بندی کرده است.

تماس (مستقیم و غیر مستقیم)، مدل روپوش پزشکی قطرات تنفسی و هسته‌های قطرات موجود در هوا.

انتقال تماسی به طور کلی رایج ترین تماس در نظر گرفته می شود و زمانی که میکروارگانیسم ها مستقیماً از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شوند، مستقیم اتفاق می افتد.

انتقال از طریق هوا نایلون درب مغازه از طریق انتشار هسته های قطرات معلق در هوا یا ذرات کوچک در محدوده اندازه قابل تنفس حاوی عوامل عفونی رخ می دهد.

انتقال قطرات به کلوچه زنجبیلی قطرات تنفسی گفته می شود که از طریق سرفه، عطسه یا صحبت کردن ایجاد می شود.

با استفاده از لباس های محافظ مناسب می توان مانعی برای از بین بردن یا کاهش تماس و قرار گرفتن در معرض قطرات ایجاد کرد و در نتیجه از انتقال میکروارگانیسم ها بین بیماران و HCW جلوگیری کرد.

در حالی که PPE موثر می تواند محافظت در برابر این مواجهه ها را فراهم کند، همه لباس های ایزوله موجود در بازار ممکن است محافظت کافی را برای پوشندگان ارائه نکنند.

علاوه بر این، لباس های عایق مورد استفاده در ایالات متحده برای جلوگیری از انتقال هوا طراحی نشده اند.

با این حال، به دلیل میز ناهار خوری تاشو دیجی کالا خواص ساختاری آنها، ممکن است مقداری کاهش به میزان متغیری رخ دهد.

این مقاله مسائل مهمی را در مورد لباس‌های ایزوله، از جمله ویژگی‌های پارچه و طراحی لباس‌ها و پارامترهای حیاتی که بر انتقال باکتری‌ها و مایعات از طریق پارچه تأثیر می‌گذارد، برجسته می‌کند.

 • منابع:
  1. A Review of Isolation Gowns in Healthcare: Fabric and Gown Properties
 • تبلیغات: 
  1. چه چیزی موجب شد تا در مریخ بتوان زندگی کرد؟
  2. بیشترین کالاهایی که باعث ارتقا شغلی می شود
  3. تولید محصولات ساختمانی در کشور رو به افزایش است
  4. دور زدن تحریم ها با شیوه های خاص ایرانی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *